Walmart

12751 Washington Township
Waynesboro, PA 17268
(717) 762-2282
(717) 762-1248 (fax)